Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Kup kontenery rolkowe

Nie wszystkie odpady mogą trafić do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które są generowane w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednakże wyniknąć problemy związane z magazynowaniem oraz przewozem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do gromadzenia i przewozu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są też kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Ich załadunek usprawnia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze firmy. Wśród nich można wymienić między innymi ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy świadczące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po napełnieniu transportują do miejsca legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Nasz adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]