Ekologiczna żywność nieprzetworzona – jak ją rozpoznać?

Więcej o zdrowej żywności ekologicznej na artmankiszonki.pl.

Od dynamicznego rozkwitu branży żywieniowej, który daje się zauważyć od początku XX w., produkty spożywane przez nas każdego dnia zaczęto coraz częściej wypełniać licznymi substancjami przedłużającymi ich zdatność do spożycia. Ale razem z poszerzającą się wiedzą nabywców odnośnie tego, co spożywają i jakie może to mieć oddziaływanie na ich zdrowie, w ostatnim czasie coraz chętniej szukają oni wyrobów wytworzonych z eko żywności.

Czym charakteryzuje się żywność eko?

Aby konkretny produkt trafiający na półki sklepowe w naszym kraju mógł mienić się „eko”, musi sprostać kilku warunkom. Żywność ekologiczna i przetwory z niej wyprodukowane muszą zdobyć stosowne certyfikaty nadawane przez uprawnione do tego instytuty. Podstawową jednak właściwością spożywczych artykułów eko jest to, że użyte do ich przyrządzenia owoce i warzywa kultywowano z zachowaniem kluczowych norm rolnictwa ekologicznego. To znaczy, że rolnicy nie wykorzystywali syntetycznych nawozów ani pestycydów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które także są zagrożeniem dla otoczenia. Niektóre wszak nawozy powodują zakwaszenie gleby czy zatruwają wody powierzchniowe, a opryski pół syntetycznymi pestycydami nieraz są przyczyną śmierci pożytecznych organizmów. Z kolei na skutek ekologicznej uprawy warzywa i owoce mają niższą zawartość azotynów, azotanów oraz metali ciężkich, a to oznacza, że mniej tych niezdrowych związków dostanie się do organizmu ich konsumentów.

Zamawiasz przetwory ekologiczne? Czytaj wnikliwie informacje na etykiecie

Przetwory eko podlegają stałemu nadzorowi na wszystkich etapach produkcji, w tym też podczas przechowywania i przewozu. Co ważne, jeśli produkt spełnia kryteria, jego producent oprócz rutynowych informacji m.in. o terminie zdatności do spożycia, temperaturze przechowywania, kaloryczności czy masie netto, miejscu pochodzenia ingredientów, musi dodatkowo bezwzględnie podać numer ID organu kontrolnego niniejszy artykuł i zamieścić logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, czyli białe gwiazdki, które układają się w kształt liścia. Wypatrując żywności ekologicznej trzeba więc czytać dokładnie etykiety wyrobów, a kupując je online w sklepie producenta sprawdzić, czy na stronie widnieje informacja o posiadanych certyfikatach.

Nasz adres:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]