Adwokat z Krakowa – prawo imigracyjne, rodzinne i karne

https://slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło działająca w Krakowie oferuje pomoc związaną z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno osób fizycznych, jak i firm. W zespole Kancelarii działają adwokaci, którzy specjalizują się w:
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o separację, rozwód, jak również podział majątku z eksmałżonkiem, ustalenie, zmniejszenie bądź podwyższenie kwoty alimentów, pozbawienie albo ograniczenie władzy rodzicielskiej,
prawie karnym, w tym karnym gospodarczym – reprezentacja i obrona pokrzywdzonych w sprawach z zakresu przestępstw kryminalnych, odpowiedzialności karno-skarbowej, przestępstw narkotykowych i gospodarczych, błędów lekarskich, spowodowania wypadków i pozostałych przestępstw komunikacyjnych, a także wykroczeń,
prawie sportowym – reprezentacja sportowców i klubów w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami związkowymi, a także przed sądami powszechnymi i polubownymi, sporządzanie i sprawdzenie kontraktów zawodników oraz umów o sponsoring w sporcie, pomoc w negocjacjach kontraktowych i transferowych.

Pomoc z zakresu prawa imigracyjnego

Istotną część stanowi prowadzenie spraw związanych z prawem imigracyjnym. Kancelaria wspiera w tym zakresie zarówno przedsiębiorstwa, dla których pracują cudzoziemcy, jak i obcokrajowców, którzy potrzebują pomocy w odnalezieniu się w zagmatwanych procedurach polskiego prawa.
W ramach usług prawnych dla obcokrajowców Kancelaria podejmuje się spraw związanych m.in. z:
1. reprezentacją w postępowaniach o przedłużenie lub udzielenie pozwolenia na pracę na obszarze Polski,
2. reprezentacją w sprawach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zezwolenia na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
3. reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, przykładowo postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec osoby aresztu dla cudzoziemców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, a także pozostałe działania ekstradycyjne.
Kancelaria oferuje też doradztwo prawne w sprawach z zakresu potwierdzenia przywrócenia, nadania oraz posiadania obywatelstwa polskiego, jak również uznania za obywatela Polski. Z kolei przedsiębiorstwom chcącym zatrudnić obcokrajowców, Kancelaria Śliz-Curyło służy kompleksowym doradztwem w tym obszarze.

Nasz adres:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08