W trakcie budowy domu zadbaj o prawidłową hydroizolację

W toku budowy każdego obiektu, bez względu na to czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania trzeba zatroszczyć się o poprawne zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przeniknąć do nieprawidłowo albo w ogóle niezabezpieczonych murów zmniejszy ich wytrzymałość i zdolność do izolacji cieplnej, jak również przyczynić się do rozwoju niebezpiecznych dla zdrowia pleśni i grzybów.

Które części budowli powinno się chronić hydroizolacją?

Do najważniejszych elementów, jakie powinno się chronić przed wilgocią należą zwłaszcza piwnice, balkony, dachy, fundamenty i tarasy zielone, a więc te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi lub wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z zawodowcami, którzy wskażą, jakie elementy wymagają ochrony przed wilgocią i jakiej technologii powinno się użyć w odniesieniu do danych segmentów budynku. Na przykład, na ścianie fundamentowej z betonu tworzy się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z dziurawki, cegły czy pustaka wypalanego zaleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy zielone izoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, by każda warstwa miała spadek zapobiegający kumulacji wody między nimi i odprowadzający ją. Tak samo hydrolizuje się również balkony.

Komu powierzyć założenie hydroizolacji?

Kluczowe jest, by planowanie hydroizolacji, powierzyć fachowej ekipie, posiadającej wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy oraz inwestorzy skorzystają na współpracy ze rzeczoznawcami w czasie prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, a także montażem uszczelek pęczniejących, taśm PVC, węży iniekcyjnych czy taśm dylatacyjnych. Z kolei na zlecenie zarządców istniejących budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. inwentaryzacją, naprawą oraz uszczelnieniem przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami oraz uszczelnieniem podszybii windowych.