Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego wykona tłumaczenia pisemne i ustne

Co powinieneś wiedzieć o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków?

Ostatnie lata to czas przypływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają wśród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się też ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do rozpoczęcia studiów bądź pracy w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są potrzebne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do tłumaczenia różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Rosji, Białorusi, Kazachstanu bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Kto może być tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, żeby pracować w tym zawodzie, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]