Na czym polegają badania operatorów i dlaczego są tak ważne?

Więcej o badaniach operatorów Bielsko Biała na www.testypsychologiczne.com.pl.

Kiedy mówi się o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, zazwyczaj kojarzymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi je zrobić. Obowiązek ten przepisy nakładają też na operatorów dźwigów, koparek, wózków i podobnych sprzętów. Dlaczego jest taka potrzeba i co jest badane?

Czy badania operatorów są obowiązkowe?

Ustawa jasno wskazuje, jakie grupy zawodowe muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których właściwa sprawność psychofizyczna jest istotna dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób trzecich. Poza tym, jeśli chodzi o środowiska, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, dość często dochodzi w nich do wypadku, a duża część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli złą koncentracją, złym widzeniem bądź niedostatecznie szybką reakcją. Zdolności te spadają wraz z wiekiem, a także wskutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie należy, i to powoduje, że wykonywanie takich badań jest niezbędne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Badania, jakim poddaje się kierowców i operatorów, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Sprawdza się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe oraz widzenie zmierzchowe, a ponadto poziom koncentracji, prędkość reakcji oraz zdolność oceny odległości. Ważna jest również przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe przecząco lub twierdząco, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zazwyczaj nie trwają one dłużej niż pół godziny.
Jeśli chodzi o to, jak długo wyniki zachowują ważność, to jest to zależne przede wszystkim od wieku osoby, której dotyczą. Standardowo są to trzy-cztery lata, a w przypadku osób powyżej 50 roku życia – jeden-dwa lata.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]