Język, czas wykonania, typ przekładu – czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Jeśli szukasz więcej wiadomości dotyczących cennika tłumaczeń z języka rosyjskiego, kliknij tu.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z większości państw świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień tłumacze wykonują tysiące uwierzytelnionych i zwykłych przekładów na mniej bądź bardziej popularne języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i rozmaitych firm.

Mimo, iż w sieci nietrudno znaleźć darmowe narzędzia oferujące translację, wciąż nie przejmą one obowiązków doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich usługi jest nieraz obowiązkowe, np. jeśli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się wstępnie oszacować cenę przekładu. Co zatem wpływa na cenę tłumaczeń?

Język, termin realizacji, stopień skomplikowania przekładu – to ma wpływ na finalny koszt usługi

Finalny koszt translacji dokumentu determinują następujące elementy:
1. Język, na który bądź z którego chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków romańskich (francuski, hiszpański) albo germańskich (angielski, holenderski) będzie zasadniczo tańszy aniżeli translacja z mniej modnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego).
2. Kierunek przekładu. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest zasadniczo o kilkadziesiąt procent tańsze niż przekład w kierunku odwrotnym.
3. Stopień trudności tłumaczenia lub tematy, które opisuje dokument. Translacja umów handlowych, prac naukowych lub opracowań medycznych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość leksyki charakterystycznej dla konkretnej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, aby trafnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy translacji karygodnych pomyłek.
4. Czas zrealizowania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “na już” musimy przygotować portfel na większy wydatek.

Dlaczego przekład przysięgły to większy wydatek?

Warto podkreślić, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak przykładowo paszport albo dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat ukończenia szkolenia), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, w którym zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z kopii, odpisu lub oryginału oraz nadaje mu odrębny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj mają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów oraz świadectw, z kolei w przypadku nieodzowności zamówienia tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Nasz adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]