Jak rozwijać swoje kompetencje? O pracy z coachem

Nie masz wiedzy w tym temacie? Skorzystaj ze wskazówek coacha kariery

Sektor zatrudnienia w XXI wieku wymaga notorycznego dostosowywania się do jego teraźniejszych wymogów, a jednocześnie jest niezwykle konkurencyjny. Dlatego tak istotny jest nie tylko rozwój osobisty pojedynczego pracownika, ale także sprawna organizacja pracy większych grup pracowników w firmach. W takich działaniach warto wspomóc się doświadczeniem jakie posiada coach.

Kto korzysta z usług doradcy zawodowego?

Wykwalifikowany coach biznesu pomaga rozszerzyć zakres kompetencji jednostki, otwiera ją na ewentualne zmiany oraz przyszłe wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona znacznie szybciej nabywać nowe kwalifikacje, co owocuje lepszymi rezultatami w pracy, ale także tworzy nowe perspektywy awansu. Coach koncentruje się na zamiarach oraz aspiracjach klienta, dlatego sesje coachingowe zawsze są spersonalizowane, zorientowane na realizację określonych zadań. Kto chętnie decyduje się na sesje coachingowe? To zwłaszcza dyrektorzy czy prezesi przedsiębiorstw, którzy chcą rozszerzyć swoje umiejętności w sektorze zarządzania i planowania pracy.

Jak przebiega współpraca z coachem kariery?

Podłożem owocnej w pożądane skutki pracy z doradcą zawodowym, jest wnikliwe zrozumienie klienta. Dlatego inicjujące spotkanie z coachem koncentruje się na dokładnym wyznaczeniu ambicji oraz oczekiwań klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, umiejętności, najboleśniejszych klęsk i najważniejszych zwycięstw zawodowych. Pozwala to ustalić, czy najodpowiedniejszą strategią rozwoju będzie doradztwo czy coaching, jak również uzgodnić częstotliwość i ilość sesji potrzebnych do osiągnięcia zakładanych efektów. Spotkanie wstępne nie musi przebiegać z doradcą zawodowym oko w oko – można umówić się na rozmowę telefonicznie albo przez internet. Po ukończeniu uzgodnionej serii sesji coach sporządza podsumowanie. Wymienia w nim, które zamiary zostały osiągnięte, jak również gdzie ewentualnie potrzebna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]