Cel sesji AC/DC – kilka słów o rozwoju kompetencji pracowników

Porządna porcja wiedzy o rozwoju kompetencji. Przeczytaj koniecznie!

Coraz więcej pracodawców dostrzega, że rozwój pracowników w ogromnym stopniu wpływa na powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zaangażowana kadra posiadająca duży arsenał umiejętności miękkich to wszak ważny filar każdej firmy.

Rozwój pracowników – odkryj pełne możliwości swojej kadry

Audyt personalny pracowników umożliwiający weryfikację ich indywidualnych kwalifikacji oraz predyspozycji może wspomóc pracodawcę w budowaniu kadry, która będzie przygotowana na trudne wyzwania. Za pośrednictwem audytu Assessment Center/Development Center wykonanego przez kompetentnego specjalistę można dostrzec, kto z zatrudnionych posiada kompetencje kierownicze i będzie odpowiednim przełożonym zespołu. Sesje AC/DC mogą być wykonywane rozmaitymi metodami – np. w postaci sesji grupowych lub indywidualnych. W czasie spotkań wykorzystywane są efektywne techniki szkoleń, jak np. case study (omówienie konkretnego przypadku), wywiady, symulacje czy zadania w grupach. W ten sposób można wydobyć utajony potencjał zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po ukończeniu sesji AC/DC można kontynuować działania z kadrą w postaci coachingu.

Jak przebiega audyt AC/DC i rozwój kompetencji pracowników?

Dobrze przygotowany audyt jest rozdzielona na wiele etapów. Na wstępie wychodzi się od analizy kompetencji niezbędnych na konkretnym stanowisku. Później audytor przygotowuje techniki, które zostaną zastosowane podczas sesji. Kolejnym stadium jest zakomunikowanie celów sesji, a także tego, co zamierza się podczas niej uzyskać. Nie bez wpływu jest poza tym otoczenie, w którym będą poprowadzone audyty zespołów – powinno one gwarantować komfort, który pomoże wcielić w życie cele sesji. Sam audyt AC/DC (grupowy czy też indywidualny) jest prowadzony przez doświadczonych doradców z wykształceniem psychologicznym. Czas trwania sesji wynosi co najmniej 4 godziny. Po jej zakończeniu Klient odbiera wyczerpujący, spersonalizowany raport, w którym zawarta jest analiza kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich silne strony oraz podane są zalecenia, jak należy przeprowadzić dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]