Badania operatorów – dlaczego są tak ważne?

Zleć badania operatorów Bielsko Biała.

Do rozpoczęcia działalności w wielu zawodach wymagane są właściwe uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy badany je posiada, wykonuje się specjalne badania. By je przeprowadzić, musimy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w największym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w jakiej zamierza działać badany. Odmienne testy wykonywane są dla sędziów, odmienne zaś dla operatorów wózków widłowych czy maszyn. Jak nietrudno stwierdzić, te ostatnie badania okazują się zlecane dużo częściej. Warto zatem napisać parę zdań na temat tego, jak one przebiegają, jakie przepisy regulują ich charakter i jakie predyspozycje okazują się podczas nich najważniejsze.

Zasady badań operatorów

Częstotliwość oraz rodzaj badań operatorów wózków widłowych i pozostałych maszyn wykorzystywanych w przemyśle reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być przeprowadzane co 3 albo 4 lata, oprócz kandydatów po 50 roku życia – ci są zobowiązani do przechodzenia testów co 2 lata. Powinniśmy przy tym pamiętać, iż wygląd testów może zostać zmieniony, jeżeli wykonujący je specjalista uzna, iż konieczne są dodatkowe testy albo niektóre części okażą się w konkretnym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zwykle formę papierowego testu, a także test badający możliwości intelektualne. Potem przeprowadzane są badania na refleks, polegające zwykle na wciśnięciu odpowiedniego guzika po zaświeceniu się lampki oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi odpowiednio szybko zahamować. Badania operatorów to także testy możliwości postrzegania przestrzeni i wzorku – te drugie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Nasz adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]