Odzyskiwanie zaległych należności – o nocie księgowej

Skieruj się tutaj jeśli jesteś zainteresowany notami księgowymi na 40 euro.

Osoby prowadzące własną firmę na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj spotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w razie pojawienia się zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 100 lub 70 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednak nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę na 70 euro, a kiedy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Warto wspomnieć, iż taką notę można wystawić dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Trzeba jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zepsuje utrzymywanych nierzadko przez wiele lat dobrych relacji partnerskich. Przecież przyczyną zwłoki we wniesienia opłaty za fakturę może być jednorazowe przeoczenie lub chwilowe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego zamierzony zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Skorzystaj z bezpłatnego generatora not księgowych

W chwili, gdy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro prawo mówi o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za przelicznik średni kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które posiada również kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]