Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

Metoda kasowa. Zdobądź więcej informacji.

Przedsiębiorcy z reguły rozliczają się z fiskusem metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. Niestety w takiej sytuacji urząd skarbowy nie interesuje się czy na rachunek płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie wcześniej niż po otrzymaniu od kontrahenta opłaty.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać zdecydowana większość rodzimych właścicieli firm

Nie pojawienie się na rachunku należności w terminie nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy nieraz znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni kilkukrotnie upominać się od kontrahenta przelewu należności za wykonane usługi lub sprzedane produkty. Gdy to zdarza się notorycznie, nawet dobrze prosperująca firma może stracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków w terminie i w efekcie dostać od urzędu skarbowego bardzo wysoką grzywnę. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się wraz z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta wpłaty. Ze względu na wspomniany powyżej limit z metody kasowej może skorzystać większość naszych właścicieli firm, jednak powinni oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeśli więc sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Niezbędne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe oznaczanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga ciągłego pilnowania otrzymywanych należności

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim biznesom przez obsługujące je biura rachunkowe. Z reguły przyczyną tego jest po prostu kwestia codziennego kontrolowania otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich pilnowania, aby nie przegapić terminu rozliczenia podatku. W przypadku działalności, które wystawiają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Tymczasem już przy kilkuset fakturach kontrola należności pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które zapewnia likwidację niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]