Co warto wiedzieć o fakturze proforma?

Jak wygląda faktura proforma - poszerz swoją wiedzę!

Wszyscy, którzy prowadzą firmę, ale również i gros osób realizujących zakupy online, otrzymali przynajmniej raz fakturę proforma. Nie każdy natomiast wie, czym rzeczywiście jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Czy faktura proforma jest ostateczna?

Po łacinie pro forma znaczy „tymczasowo”, zatem nieraz można spotkać się z określeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, a więc nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Rekomenduje się jednak zostawić ją na przykład w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dokument handlowy, który formą przedłożenia pewnej oferty. Nie stanowi potwierdzenia kupna towaru czy zrealizowania usługi, czyli zgodnie z przepisami ustawy o VAT nie wywołuje następstw w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, ponieważ dotyczy usługi lub sprzedaży, która jeszcze nie została wykonana, więc warunki transakcji w niej przedłożone mogą wciąż być zmienione.

O czym informuje faktura proforma?

Faktura proforma posiada analogiczne elementy oraz przypomina z wyglądu fakturę VAT, a więc:

  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • dane stron (wystawcy i odbiorcy),
  • nazwę usług albo towarów, stanowiących przedmiot transakcji (razem z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość brutto i netto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o kwocie uwzględnionych zniżek,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • określenie prognozowanej daty wykonania usługi czy też doręczenia towaru.

Taką fakturę wystawca musi oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, by bez trudności można było rozróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe. Trzeba również mieć na uwadze, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, kiedy kontrahent zapłaci w całości za przedmiot transakcji lub wpłaci przedpłatę.