Dekarbonizacja przemysłu – droga do niezależności energetycznej przedsiębiorstw

Szczegółowe informacje na temat kogeneracji. Przekonaj się!

Wskutek rozkwitu przemysłu pojawiło się gwałtowne zwiększenie popytu na energię potrzebną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysokie zużycie energii, a także uzmysłowienie sobie jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych powoduje, że fabryki wypatrują nowatorskich rozwiązań, które zarówno zredukują wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zmniejszenia niepożądanego ich oddziaływania na środowisko.

Dekarbonizacji przemysłu – ograniczenie wykorzystania węgla i gazu

Działanie, które dąży do zwiększenia niezależności energetycznej firm produkcyjnych poprzez wdrażanie rozwiązań umożliwiających skuteczniejsze korzystanie ze źródeł energii, głównie poprzez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz minimalizację zużycia surowców kopalnych, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na uzyskiwaniu w ramach jednego procesu technologicznego prądu i ciepła, bądź trigeneracja, gdzie prócz energii i ciepła w trakcie pojedynczego procesu technologicznego generowane jest dodatkowo zimno.

W licznych obszarach przemysłu realne jest dodatkowo użycie energii z odzysku, innymi słowy ”energii odpadowej”. To energia, która powstaje na rozmaitych etapach produkcji i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, i ostatecznie bezpowrotnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a następnie powtórne jej użycie daje po jakimś czasie pokaźne oszczędności, a zarazem przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Nakłady finansowe przeznaczone na dekarbonizację przemysłu zwracają się po kilku latach

W dobie powszechnego zrozumienia szkodliwego oddziaływania ludzkości na otoczenie i wiedzy, iż paliwa kopalne za kilkadziesiąt lat się skończą, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem, bowiem jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w przyszłych dekadach. Zwrot przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej i odnawialnej to najwłaściwsza metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Naturalnie, wdrożenie takich procesów wiąże się ze poważnymi kosztami, jednak w rezultacie korzyści jakie one zapewniają, w pełni je równoważą. Oszczędności związane z redukcją wydatków ponoszonych na kupno energii już po paru latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na tę innowację. Z drugiej strony zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego oddziaływania na ekosystem to już zysk dla wszystkich.

Nasz adres:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10