Jakie parametry techniczne schodów należy wziąć pod uwagę przy ich projektowaniu?

Dowiedz się więcej o schodach zabiegowych na www.oknostol.com.pl.

Wewnętrzne schody powinny być nie tylko mocne i efektowne, lecz również muszą być nade wszystko praktyczne w użytkowaniu oraz bezpieczne. W czasie projektowania mieszkania bądź domu trzeba zatem wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy wskazujące jakie parametry techniczne muszą koniecznie spełniać schody wewnętrzne.

Schody wewnętrzne – z jakimi parametrami powinny być zgodne?

Bez znaczenia, czy w projekcie chcemy zamontować wewnętrzne schody ze szkła, z drewna albo z betonu, ich konstrukcja powinna spełniać przytoczone w przepisach parametry. Wytyczne traktujące o tym, jak winny wyglądać przepisowo wyprodukowane schody wewnętrzne, znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym dokumencie podano informacje o maksymalnej liczbie schodów w jednym biegu, jego najmniejszej dopuszczalnej szerokości oraz wielkości stopni i spoczników.

Zalecana szerokość i wysokość schodów – norma

Jeśli pragniemy zamontować w mieszkaniu wygodne schody, ich wymiary powinny gwarantować komfortowe ich użytkowanie przez wszystkich lokatorów – także przez osoby starsze, dzieci oraz osoby mające trudności z chodzeniem. Według przepisów przytoczonego powyżej rozporządzenia maksymalna wysokość stopnia to 19 cm. Trzeba jednak uwzględnić to, że najwygodniejsze są stopnie o wysokości około 16-18 cm. Szerokość stopni z kolei zależy od ich wysokości i kalkuluje się ją podług przytoczonego w rozporządzeniu wzoru.

Minimalna szerokość użytkowa biegu też jest określona w tym akcie prawnym – wynosi ona 80 cm, jednak uważa się, iż wygodniejsze w użytkowaniu są schody o szerokości co najmniej 100 cm. Szerokość spocznika, czyli podestu między biegami, winna natomiast mieć co najmniej 80 cm.

Jeden bieg schodów stałych nie może posiadać więcej aniżeli 17 stopni. Nie dotyczy to jednak między innymi budowli w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz mieszkań dwupoziomowych.

Schody wachlarzowe, zabiegowe i kręcone – warunki techniczne

Rozporządzenie określa też parametry schodów wachlarzowych, a więc takich, w których szczeble są w kształcie trapezów, przez co bieg układa się w łuk. Takie schody są niezwykle efektowne, a gdy będą prawidłowo zaprojektowane, to także są wygodne. W tym przypadku szerokość stopni powinna wynosić nie mniej niż 0,25 m – to zagwarantuje bezpieczne ich pokonywanie.

Akty prawne precyzują też parametry, jakie muszą spełniać schody zabiegowe i kręcone. Nadmieniamy, że schody kręcone są wznoszone na planie koła. Natomiast schody zabiegowe to schody zmieniające tor biegu, ale nie posiadają one spocznika. Jakie wymiary muszą mieć bezpieczne schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, iż szerokość ich stopni winna wynosić co najmniej 25 cm i trzeba ją zapewnić w odległości nie większej niż 0,4 m od poręczy zewnętrznej balustrady. Podobne parametry obowiązują schody kręcone, jednakże w tym przypadku odległość mierzy się od słupa będącego centralną konstrukcją schodów.

Nasz adres:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]